RAPPORT - SESSION STUDIO E39
2015 - 2016

IMG_9786

Session
har gjennomført sitt første år med tilbud for unge komponister. I alt har 9 deltakere komponert seg gjennom 7 samlinger på Studio E39.

Session er blitt lagt merke til nasjonalt. I desember ble Sessions leder, Glenn Erik Haugland tildelt Oddvar S. Kvams komponistpris for arbeidet med komposisjonskurset. Norsk Komponistforening og Norges Musikkhøgskole har i løpet av året innledet samarbeid med Session med tanke på lignende opplegg for ungdom andre steder i landet.

Metode og Mål

Det viktigste målet med Session er å stimulere unge menneskers evner og lyst til å skape sin egen musikk. I løpet av året har vi kombinert opplæring i komposisjonsteknikker og programvare for musikkskaping med å trene opp den kreative refleksjonen. Deltakerne har fått oppgaver, individuell veiledning og ikke minst fått drøftet sin musikk og musikksyn i felleskapet. Det har i løpet av året utviklet seg et kreativt felleskap og deltakerne er unisont enige om at de ønsker å videreutvikle seg som komponister.

Innholdet i tilbudet - Session

De 7 samlingene har pågått i helgene. Fredag 18 - 21, lørdag 11 - 17 & søndag 11 - 17. 15 timer hver helg fordelt over 7 samlinger, totalt 105 timer.

Samlingene har vært ledet av komponist Glenn Erik Haugland og komponist/lyddesigner Ragnhild Tronsmo Haugland (programvare, teknisk). Underveis har Session hatt gjesteveiledere/forelesinger av professor emeritus i komposisjon, Olav Anton Thommessen (Norges Musikkhøgskole), Peter Morrello (synthersizer-teknologi) & komponist/musiker/musikkentrepenør Fredrik Saroea (Datarock).

Vi har lagt opp
Session etter et 4-spors opplegg:

• Teknisk/Utvikling av komposisjonshåndverk

• Samtaler/analyser/refleksjoner om musikk med mål om å stimulere til nye idéer og innfallsvinkler.

• Individuell utvikling. Utvikle egen musikalsk tenking og musikk i møte med et lyttende publikum og de andre deltakerne i Session.

• Oppgaver/utfordringer. «Gjøre noe man ikke kan.»/»Learning by doing»IMG_7668

Helt fra starten av har vi gjort hver enkel deltaker ansvarlig for sin egen utvikling. «Du er sjefen» - har vært motto for kurset. Vi har brukt mye tid på samtaler i plenum. Deltakerne er blitt eksponert for musikk de aldri har hørt før og har blitt utfordret til å utvide sin egen musikalske forestillingsevne.

«Musikk er ikke bare en avspeiling av noe man har hørt eller erfart, men en oversettelse av noe man ikke vet hva er.»

Deltakerne har kommet til Session med svært ulike bakgrunn og musikalske preferanser. De har blitt utfordret på sine oppfatninger av hva musikk kan være, og samtlige har opplevd tilbakemeldingene fra veiledere og andre deltakere som utviklende. De har likefullt fått jobbe innenfor de stilbegrensingene de selv ønsket. Fokuset har vært, uavhengig av stil, det kompositoriske.

1. Samling

1 a
1 b

Første oppgave ble løst i løpet av 1. samling. Deltakerne fikk velge mellom ulike bilder/video som de skulle sette musikk til. Deltakerne jobbet i løpet av helgen i grupper 2 og 2. De fleste valgte å jobbe i programvaren «Logic» der de kombinerte bruk av akustiske instrumenter med elektronikk. Deltakerne fikk på denne måten øyeblikkelig et praktisk forhold til programvaren som et kreativt verktøy.Oppgave 1 Jone & Anne Goro from Glenn Erik Haugland on Vimeo.Vedlegg 1. oppgave: Jone/Anne Goro - musikk til video2. Samling

Til denne samlingen hadde deltakerne fått i oppgave å påbegynne et verk for Klaver & Trekkspill. Verkene skulle urfremføres av profesjonelle musikere på en konsert i Oseana Kunst & Kultursenter 11. oktober. Alle hadde begynt med skisser som ble drøftet i plenum.


Skal hjelpa unge komponistar | midtsiden
http://www.midtsiden.no/skal-hjelpa-unge-komponistar


Til 2. samlingen fikk deltakerne i tillegg en spesifikk oppgave som skulle løses i løpet av samlingen med bruk av de andre deltakerne som instrumentalister. Her skulle deltakerne komme med et forberedtnotemateriale eller tilsvarende som de skulle formidle til musikerne.

Oppgave 2 :

Lag et melodisk motiv som dere bruker som utgangspunkt for en komposisjon dere skal lage for en gruppe på 3 av dine medmusikere

Motivet skal gjennomsyre/være gjennomgående for musikken dere skal lage.
Musikken skal starte i en stemning/atmosfære/med et utsagn og ende et helt annet sted til slutt.
Dere kan velge å forberede arbeidet med notater, skisser, på noter eller med en logic - komp/bakgrunn/etc.

Musikken skal tas opp på slutten av seansen.


Vedlegg 2 - Oppgave 2 Grete-Johanne - Fra det første famlende forsøket:


Grete-Johanne arbeider med oppgave 2 from Glenn Erik Haugland on Vimeo.Og sluttresultatet som Grete-Johanne har mikset og mastret selv:
2. samling timeplan


IMG_7667


3. Samling


Også til 3. samling skulle deltakerne løse en ny oppgave samtidig som de skulle jobbe videre med verket til konserten i oktober.

Oppgave 3:

Komposisjon med lyd

Dere skal til 3. samling, 28. august, lage musikk der et lydopptak (fra «virkeligheten») er utgangspunktet for komposisjonen.

Dere kan ta opp lyden selv eller finne et opptak på nettet som dere da bruker inn i musikken.
Oppgaven bør løses i Logic.
Lyden kan ikke være et musikkinstrument.
Det er ingen tidbegrensinger, heller ingen føringer på hvor kort verket kan være..

Fokus for arbeidet:

  • Hvilken lyd velger du, og hvorfor?
  • Hvilken lyder/instrumenter passer sammen med lyden du har valgt?
  • Hvordan bruker du lyden musikalsk?
  • Er lyden selve idéen for musikken eller bare en del av musikken?

Oppgaven skal være ferdig før samlingen 28. august og presenteres i plenum.

Vedlagt finner dere en dokumentar av Pierre Henry. Ein fransk komponist/forsker som var en av de aller første som brukte lyd som musikk. Han sier blant annet: «Komposisjonen starter i det du velger en lyd fremfor en annen. All komponering handler om å ta valg!».

https://www.youtube.com/watch?v=Zsb1w-3iFa8

3. samling timeplan

Vedlegg 3 - Oppgave 3 - Tonje


Tonje Oppgave 3 from Glenn Erik Haugland on Vimeo.

4. Samling - Konsert

Denne samlingen var ekstra spennende for deltakerne. Nå skulle musikken de hadde jobbet med for aller første gang spilles og urfremføres av profesjonelle musikere.

http://www.midtsiden.no/musikk-fra-gullkysten-0

http://osogfusa.no/multimusikeren-jone

4. samlinge timeplan


IMG_8694


I denne samlingen la vi vekt på møtet med musikerne -tilbakemelding på notematerialet, notasjon, det instrumentaltekniske, hvordan det oppleves å fremføre musikken, etc. Hele samlingen handlet om å gjøre opptak og justeringer samt å forberede konserten på slutten av samlingen.

IMG_8701

For de aller fleste var dette den aller første gangen deltakerne hadde fått musikken sin fremført på en offentlig konsert.

Verk for Klaver/Trekkspill - Amund - fra urfremføringen i OseanaVerk for Klaver/Trekkspill - Jone - fra urfremføringen i OseanaIMG_8707


Verk for Klaver/Trekkspill - Norvald - fra urfremføringen i Oseana
Verk for Klaver/Trekkspill - Anne Goro - fra urfremføringen i OseanaIk & Heidi Oseana Oktober 2015

http://osogfusa.no/debutant-skred-i-oseana

Program Gullkysten

5. Samling

Til 5. samling hadde vi i samarbeid med Norges Musikkhøgskole fått besøk av professor emeritus i komposisjon, Olav Anton Thommessen. Han var med oss hele helgen og vi åpnet dørene på lørdagen slik at andre som kunne være interesserte kunne høre hans foredrag om sin egen musikk.


IMG_5734

5. samling timeplanI tillegg til masterclass der Thommessen kunne gi sine synspunkter på verkene deltakerne fikk urfremført på konserten i oktober, fikk de en ny oppgave de skulle løse.

Oppgave 4


Velg et av de vedlagte bilder som utgangspunkt for komposisjonen din.

Komposisjonen skal skrives/lages for minst 3 instrumenter. elektronikk kan være ett av disse instrumentene.

Komposisjonen skal utvikle seg hamonisk/tonalt. Det vil si du skal ende et helt annet sted enn der du starter.

Soldater

Lydtunnel 3


Bilde for musikk 240415

Geir bestemte seg for å bruke dette bilde som utgangspunkt for sine musikk:

TrommisGeir skriver dette om måten han har løst oppgaven på:

«Har latt meg fasinere av at bildet er en multieksponering
med visuelt intrikate mønster som lager linjer og
bevegelser i bildeflaten.

Første innskytelse var å bruke virveltrommer på ulike måter.

Så kom tanken om å begynne med en sakral, rolig melodi (del 1) som
etter hvert går over i mer riffbasert rock (del 2).

Tenkte først å ha bare keyboards (orgel, synth og piano) + trommer og bass = tre instrumenter
(altså uten el.-gitar), men det løsnet først da jeg la til gitar (et fjerde instrument) på ulike måter (rytme + lead).
Dermed kom det også til en gitarbasert intro.

Dette er komponert slik jeg er mest effektiv = direkte i Logic.»IMG_5720
Olav Anton Thommessen omringet av nåværende og fremtidige deltakere på Session.

http://osogfusa.no/prikken-over-i-en-pa-ei-flott-session-samling


6. Samling

6. Samling handlet om kontraster. Det å komponere med kontraster på en kontrapunktisk måte - Oppgave 5.

Kontraster

Til neste samling skal dere lage musikk som står i kontrast eller i motsetning til et bilde, tekst eller film.

Det kan være fristende å lage noe som står i en helt absurd kontrast, foreksempel svart metal til et bilde av en blomstereng. Men prøv å se om dere kan utfordre dere selv og lage musikk som både er en kontrast, men samtidig kan tilføre bildet, teksten eller filmen noe nytt.

Filmen, tekstene og bildet jeg har funnet frem ligger på vår dropboks mappe under 6. samling.
https://www.dropbox.com/sh/ytckg4kgx99dr6d/AACYtG-JzR94oDDlFDb8NqY-a?dl=0

6. samling timeplan

Dette var en av de samlingene der deltakerne fikk anledning til å komponere hver for seg men samtidig i rommet. Oppgaven de løste i løpet av helgen tok utgangspunkt i lyden av en hvalross.

Her er Eric sin løsning:
IMG_9785


7. Samling

På 7. og siste samling hadde vi igjen besøk av gjesteforeleser. Denne gangen var det Fredrik Saroea fra DATAROCK som både fortalte om sin egen karriære og som gav tilbakemelding på musikk deltakerne hadde forberedt i oppgave 6.

Siste samling

http://www.midtsiden.no/datarock-saroea-med-foredrag-pa-hauglandI tillegg fikk vi besøk av lyddesigner Peter Morrello som gikk gjennom grunnleggende teori om synthersizerens oppbygging.IMG_9780
OPPGAVETEKST OG PLAN FOR SISTE SAMLING:

Da er det klart til siste samling, neste helg 8. - 10. april vil få besøk av Datarocks frontfigur Fredrik Saroea.

Fredagen får vi i tillegg besøk av Pete Morello som vil gå gjennom hvordan en synthersizer er oppbygd - i Logic.
Fredag blir det kun fokus på Logic/teknisk.

Helgens oppgave skal dere løse i grupper på 2 & 2.

Oppgaven, som skal gjøres på Logic, handler om å skape den mest
syntetiske/computer-låtende rytmisk komp dere kan klare
(Hør på vedlagte
Kraftwerk-sporet https://www.youtube.com/watch?v=okhQtoQFG5s&index=1&list=PL8aTvsLIsZfOY6b5DgOfP9asxerdSZwnv)
Den skal så
i løpet av toppen 2 minutter løse seg opp i en fragmentert, spaca, luftig, eterisk lydbilde der alt flyter og alle mønstre har løst seg opp.

Dere må gjerne tjuvstarte på oppgaven før helgen.

Gruppene er:

Geir & Eric
Grete Johanne & Jone
Aina & Amund
Anne Goro & Norvald
Tonje kan ikke komme før Søndag, hun kan kobles på team Geir/Eric, eller gjøre sin egen variant.

Lørdagen er i sin helhet viet til Fredrik Saroea - Han vil først presentere seg selv og snakke om sin karriere, så blir det Masterclass der dere kan få presentere musikken deres - låter (1-2) og få feedback på den.

Søndag er det oppgavearbeid og tilslutt oppsumering av hele kurset. Jeg kommer til å filme/ta masse bilder i løpet av helgen for dokumentasjon.

Husk avslutningsfesten på
Lørdag kveld.

NB! Obliatorisk oppmøte for alle!

Fredag 8. april kl 18 - 21
Lørdag 9. april 11 - 17
Søndag 10. april 11 - 17

IMG_9781


Evaluering fra deltakerene

Session samlet deltakere fra hele Hordaland. De har alle som en hatt stor utvikling med en bratt lærekurve. Her er oppsummert svarene fra deltakerenes egen evaluering av Session:

Hva er det viktigste du har lært på Session?

- Logic. Samarbeid. Løse oppgaver. Det å komponere for andre profesjonelle musikere. Bli spilt på konsert/offentlig. Trygghet - flere idéer innenfor eget uttrykk. Gjesteforeleserne! Inspirasjon. Forelesinger.

Hva har du hatt mest bruk for?

- Lydredigering/Logic. Åpne opp for nye idéer. "Presset" å levere/svare på oppgaver. Bryte opp "tunnelsyn". Lært noe om hva man IKKE skal gjøre/satse på videre. Samarbeidene har vært fruktbare læringsverktøy/platform - grunnlag for gjensidig kritikk.

Hva kunne du tenkt deg å lære mer av?

- Steder å søke. Det å skrive søknader. Låtskriving (Folk som kan låtskriving inn på et tidligere stadium). Forme oppgavene slik at de kan løses i forskjellige genre (mer fokus fra begynnelsen av kurset). Mer individuell oppfølging. Mer tid til tilbakemeldinger. Enda mer om form/komposisjon. Enda mer "skjematisk" om logikken/retorikk til det bestemte genre/uttrykk. Sende ut oppgaver/komposisjoner på forhånd til gjester som holder "Masterclass".

Hva savner du?

- Flere oppgave med forhåndsdefinert besetning/konsert som man skal komponere til. Utflukter - Oppleve konserter sammen/besøke studioer? Se hvordan andre jobber - prosesser. Mer kritikk, åpne for kollektiv/konstruktiv kritikk i plenum. Kanskje vente til litt senere ut i kurset med å bruke egne instrumenter. Oppgave med mulighet til å eksperimentere med noe man har skrevet for noen andre (Opptak -> omkomponering/remix). Mer opptaksteknikk - mixing - etc.

Har det vært for mange/for lite/akkurat passe med samlinger?

- Passe med annenhver måned.

Har opplegget innfridd dine forventninger?

- Over all forventing. Forventet mer musikkteori.

Kommer du til å komponere mer musikk i fremtiden?

- JA!! (Unisont)


Oppsumerende erfaringer

Session Studio E39 2015 - 2016 har vært et prøveår som har gitt oss noen viktige erfaringer. I løpet av året har det kommet frem at det er behov for et tilbud for ungdom som ønsker å skape musikk og som ønsker å videreutvikle seg som komponister. Flere har tatt kontakt med oss den siste tiden med tanke på å starte lignende opplegg (i Trondheim, Oslo, Stavanger, bl.a.). Både komposisjonsutdannelsen på Norges Musikkhøgskole og Norsk Komponistforening er svært opptatt av rekrutteringen av nye komponister. Session kan utvilsomt være med på å bidra til at flere velger å satse på komposisjon.

Fokuset for
Session har vært å stimulere skrivelyst. Det har handlet om å «komponere, komponere, komponere» for å få i gang den indre motoren for å skape og innbille seg ny musikk. Vi har vært forsiktige med kritikk og i stedet pekt på muligheter og alternative løsninger. Samtalen i plenum har vært viktig for deltakerne, og gjennom denne har flere utviklet en mere foriktig kritisk tilnærming til sin egen musikk. I videreføringen av denne gruppen vil det være naturlig å fokusere mer på komposisjonsformale problemstillinger, teknikk og teori.

Det er mye positivt å trekke fra fra det første året. Vi valgte blant annet å ta inn to eldre deltakere, noe som viste seg å være et svært godt tilskudd til gruppen. Blandingen mellom ny teknologi og komposisjonsundervisning med røtter fra kunstmusikktradisjonen har vist seg fruktbar. Deltakerne responderte ekstra positivt på oppgaver der de fikk jobbe med bearbeiding av lyder inn i en komposisjon.

Vekten vi har lagt på å lære seg programvaren «Logic» har vist seg å være en suksessfaktor. Ikke bare har deltakerne gjennom Logic fått et redskap der de kan gjøre opptak, lydarbeid, lære seg synthersizere, mixe mm., men programvaren har også vist seg nyttig som
overgangsplatform mellom en auditiv tilnærming komposisjon til notasjon. Overføringen av midifiler fra Logic til notajonsprogramvarer som Finale/Sibelius har vist seg å være en snarvei til notasjonsbasert komposisjon.

Vi ser frem til fortsettelsen av
Session som nå ved re-oppstart i Oktober vil skifte navn til Session Studio O.


Glenn Erik Haugland
September 2016SESSION STUDIO E39 VAR FINANSIERT MED STØTTE FRA:

Nkf logo Logo Kulturrådet kup2
Session Studio E39

April 2015 - April 2016

Komposisjon - Musikkteknologi - Musikk til spill - Musikk til scene - Musikk til video & nye medier


IMG_7369

• Session Studio E39 er tilbud til unge musikere som ønsker å skape musikk.

• I løpet av 5 - 6 samlinger over et år skal det eksperimenteres og komponeres musikk på ulike plattformer og med ulike metoder.

• Samlingene er for de som ønsker å utvikle seg som komponister og kan fungere som en oppstart for de som ønsker å lage musikk.

• Tilbudet egner seg også godt for de som allerede lager musikk og som kan tenke seg å ville utdanne seg videre innen komposisjon.

• Deltakerene vil få anledning til å skape musikk på data, skrive for profesjonelle musikere og skape musikk til en større musikkteaterproduksjon.


IMG_7380


• I Session Studio E39 vil deltakerne lære å bruke programvare som gjør deg i stand til å lage musikk. Logic Pro 9 & 10, Native Instruments, Ableton Live, Finale, Digital Performer og enklere opptaks og midiprogramvare som Garage Band.

• Komponist Glenn Erik Haugland er leder og hovedveileder. Med seg har han samarbeidspartnere fra Opera Omnia, ulike profesjonelle musikere og gjesteforelesere.

• Veiledningen tar sikte på å utvikle både tekniske/håndverksmessige evner, samt musikalsk kreativitet gjennom improvisasjon, lytting og enkle øvelser.

IMG_7376

• Første samling er helgen 24. - 26. april. Det finnes overnattingsmuligheter på Studio E39. Kursavgiften er tilsammen kr. 2.000 for hele året. Ovenatting, kr.100 pr natt.

• Påmeldingsfristen er 1. april. Påmelding til pandora@operaomnia.no. I mailen til oss ønsker vi at du kort presenterer deg selv og skriver litt om hva du ønsker å få ut av et slikt kurs. Send gjerne med lyd/musikk om du har laget noe fra før.

• Studio E39 befinner seg i Os. Adressen er
Larsavegen 4. Det går busser til og fra Bergen og Stavanger hver time. Her er også bra med parkeringsmuligheter.

SESSION STUDIO E39 ER FINANSIERT MED STØTTE FRA:

Nkf logo Logo Kulturrådet kup2


IMG_7387

Hvordan komme seg til studio E39


IMG_3627IMG_5740IMG_9616