Opera Omnia har
siden starten i 1990


produsert nærmere 40
musikksceniske oppsetninger

blitt nominert til Nordisk Råds
Musikkpris for kammeroperaen Hulda og Garborg

arbeidet aktivt for å øke interessen
for ny musikkdramatikk

spillt barneforestillingen PoY! hele 140 ganger
for over 10.000 barn i Europa

blitt nominert til Edvard-prisen for PoY!

blitt kjøpt opp av den nederlandske nasjonaloperaen med barneoperaen PoY!

hatt både publikum og kritikkersuksess med kammeroperaen Hulda og Garborg
Opera Omnia arbeider med musikkteater i utvidet forstand .

Gruppen består i dag av en liten kjerne som produserer ulike
forestillinger i samarbeid med en rekke utøvere og institusjoner.

Opera Omnia forsker og eksperimenterer for å videreutvikle kunnskaper
og erfaringer innenfor speningsfeltet mellom musikk og sceniske uttrykk.

Tematisk arbeider Opera Omnia med å formidle situasjoner og erfaringer
som relaterer seg til vår egen tid ved hjelp av musikalske løsninger.

Opera Omnia er komprimissløst opptatt av å kommunisere uten å falle til
lettvinte løsninger. Kommunikasjon nærer innovasjon og omvendt.


Opera Omnia
Pb 159
5202 Os

tlf Os - 56305217
mob - 95833339

send mail til oss